NTM to określenie dolegliwości, z jaką boryka się znaczna część społeczeństwa w naszym kraju. Może ono